Εκτελωνισμοί

Εκτελωνισμοί
Η εταιρία μας αναλαμβάνει εκτελωνισμούς σε όλη την Ελλάδα και παγκοσμίως. Συγκεκριμένα, αναλαμβάνουμε τον εκτελωνισμό των αντικειμένων και των εμπορευμάτων σας:

  • μέσω του έμπειρου προσωπικού μας, το οποίο είναι διαρκώς ενήμερο για τις τελευταίες εξελίξεις στο χώρο των εκτελωνισμών
  • χωρίς καθυστερήσεις
  • έγκαιρη παράδοση στον τελικό προορισμό τους
  • υλοποίηση των απαραίτητων γραφειοκρατικών διαδικασιών που απαιτεί ο εκτελωνισμός, όπως έγγραφα και ειδικές άδειες
  • με απόλυτη συνέπεια και υπευθυνότητα
  • για οποιοδήποτε μέγεθος δέματος.

 

Translate »