Αρχειοθετήσεις

Αρχειοθετήσεις

Η εταιρία Ηρακλής Μεταφορική αναλαμβάνει και τις αρχειοθετήσεις που απαιτούνται μετά την μετακόμισή σας. Το εξειδικευμένο προσωπικό αναλαμβάνει την συσκευασία των αρχείων σας κατά απόλυτη αρχειακή σειρά και με την μεταφορά των αρχείων σας στην νέα τοποθεσία, αναλαμβάνει την επανατοποθέτηση των αρχείων σας.

Η εταιρία κατέχοντας:

  • Πολυετή εμπειρία στις μεταφορές, μετακομίσεις και αρχειοθετήσεις
  • Την κατάλληλη μεθοδολογία
  • Την τεχνογνωσία
  • Το εκπαιδευμένο κατάλληλα προσωπικό
    υπόσχεται την άψογη απογραφή των παγίων και των αντικειμένων σας, καθώς επίσης και τον άριστο έλεγχο της επιχείρησής σας.

iso

Η εταιρία Ηρακλής Μεταφορική είναι πιστοποιημένη με ISO 9001: 2008 από την DQS GmbH Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsystemen για όλες τις αρχειοθετήσεις τις οποίες αναλαμβάνει.

Η εταιρεία μας έχει αναλάβει  και έχει ολοκληρώσει με επιτυχία αξιόλογες αρχειοθετήσεις στο Τελωνείο Πειραιώς, Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ), Υπουργείο Εργασίας.

Translate »