Η Εταιρία

Φορτηγά του στόλου μας
Ιστορικό

Η εταιρία Ηρακλής Μεταφορική ξεκίνησε την λειτουργία της το 1988 και με την υπεύθυνη και αξιόλογη πορεία της κατάφερε να διακριθεί και να κατέχει σήμερα σημαντική θέση ανάμεσα στις εθνικές και διεθνείς μεταφορικές εταιρίες. Δραστηριοποιείται στο χώρο:

✓ των μεταφορών
✓ των αποθηκεύσεων
✓ της συσκευασίας
✓ της αρχειοθέτησης
✓ και των διανομών.

Ως πρωταρχικό σκοπό έχει την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου και σύγχρονων προδιαγραφών. Με το υψηλό πνεύμα που την διακρίνει, δίνει καθημερινά το παρόν στο χώρο των Εθνικών και Διεθνών μεταφορών, αντιμετωπίζοντας τον ανταγωνισμό και τις προκλήσεις της εποχής με αναλυτική σκέψη, δημιουργικό σχεδιασμό και σύγχρονη δομή και λειτουργία.

Φορτηγά του στόλου της Ηρακλής Μεταφορική
Φιλοσοφία / Στόχος

Κύριοι άξονες λειτουργίας της εταιρίας είναι:

⮚ το άρτια οργανωμένο δίκτυο μεταφορών
⮚ ο άριστος τεχνολογικός εξοπλισμός της
⮚ το εξειδικευμένο και έμπειρο τεχνικό και διοικητικό προσωπικό
⮚ οι προηγμένες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις
⮚ και το ιδιαίτερα ανεπτυγμένο δίκτυο αντιπροσώπων της σε όλη την Ελλάδα και Ευρώπη.

Στόχος της εταιρίας μας είναι να προσφέρει τις γνώσεις και την πολυετή εμπειρία της, κατακτώντας την καταξίωση της στην αγορά, ώστε να εισπράττει την αναγνώριση μέσα από τα χαμόγελα ικανοποίησης των πελατών της.

Translate »